Negativa effekter av rökning

Rökning kan påverka ens liv negativt på många sätt. Att både hälsa och livskvalitet påverkas av rökningen kanske alla vet men det har givetvis också en negativ påverkan på plånboken. Det är dyrt att röka.

10039137-varningstext

Förkortad livslängd

De som röker har en lägre livskvalitet och även medellivslängden för en rökare minskar med upp till tio år, det visar flera studier. I en engelsk studie som Nätverket mot cancer skriver om, har man kommit fram till att kvinnor som röker i genomsnitt får en minskad medellivslängd med 11 år i jämförelse med dem som inte röker.

Det sociala livet påverkas också

Även det sociala livet påverkas när man röker. Förr var rökning mer socialt betingat än det är idag. Förr samlades man kring fikabordet eller på lunchraster och pauser och rökte. Idag är det ett mer asocialt beteende. Idag röker ungefär en av fem svenskar röker dagligen, och dessutom får vi inte röka på till exempel restauranger längre.

Hål i plånboken

Det är ett skapat behov när det gäller pengar som läggs på tobak. Det är ett behov som inte fanns i början och inte heller behöver finnas i framtiden. Det är inte alltid att man tänker att kostnaden för cigaretterna blir dyra i längden, ett paket kanske inte kan tyckas så dyrt. Tänk på att pengarna till tobaken går från pengar som behövs till hyra, mat och andra nödvändigheter.

Svårt att sluta röka?  Tänk på din omgivning

Har man försökt att sluta flera gånger utan att lyckas med olika metoder som nedtrappning och nikotinplåster men inte nått resultat finns det andra alternativ. E-cigaretterna kan användas på de flesta offentliga platser. De sprider ingen ofräsch rök till dina nära och kära, och det fastnar ingen rök i kläder och andra textilier. De här cigaretterna innehåller endast nikotin, vattenånga och aromämnen medan vanliga cigaretter innehåller tusentals olika kemikalier.

Rökning är inte bara något som påverkar den rökande personen. Andra i omgivningen blir också drabbade. Rökningen kan skada de som finns i ens närhet även passiv rökning kan orsaka hälsoproblem som allergier, astma och lungcancer.