Ekologiska begrepp

Det snackas mycket om ekologiska produkter, fördelar hit och dit och så vidare. Men vad betyder begreppen man pratar om?

Eko

Näringskedja

Näringskedjan är en del av ekosystemet som i grund och botten går ut på hur näringsämnen sprids och omvälvas som i en kedja. Enkelt förklarat så är det spridningen och omvandlingen som sker när en organism (djur, växt osv,) äter en annan, som äts av en annan och så vidare. När det handlar om flera näringskedjor så kallas detta en näringsväv.

Kolets kretslopp

Kolets krettslopp eller kolcykeln som det också kallas för, är vad man kallar för ett biogeokemiskt kretslopp där kol omsätts mellan jordens kolreservoarer, det vill säga biosfären, geosfären, hydrosfären och atmosfären. Kolet lämnar atmosfären genom exempelvis växters fotosyntes, alltså när koldioxid omvandlas till syre, och det återförs till atmosfären genom exempelvis vår andning.

Ekologisk succession

En ekologisk succession är en långsam process som sker i ett ekosystem som innebär att något förändras. Det kan innebära exempelvis att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer, men också tvärtom.