Anlita städfirma med miljöansvar

Du som funderar på att anlita en städfirma har många olika delar att tänka på för att hitta rätt alternativ. Naturligtvis är priset centralt. Det är ofta det som avgör huruvida det slutgiltiga beslutet för att anlita en städfirma tas – eller inte tas.Samtidigt finns det också många andra faktorer som måste falla på plats och som påverkar beslutsprocessen. En av dem är miljöansvaret. För att vi alla ska kunna leva i en bättre värld gäller det att även företag tar sitt miljöansvar – och som konsument har du möjlighet att påverka det genom att välja städfirmor med en sund miljöideologi. ekologiskt_städning_27031426 Det finns många olika sätt att säkerställa att städfirman som du är intresserad av tar sitt ansvar. Det kan exempelvis handla om att ringa upp och höra hur de tänker om sitt miljöansvar. Som företag vill de värva eller behålla dig som kund och det gör att de ofta gärna berättar om sitt arbete. På så sätt kan du få en första indikation vad de har för tankesätt. Om de är vaga och undfallande kan du nog räkna med att jobbet inte blir gjort på ett miljömässigt sätt, men om de har en tydlig agenda är chansen stor att de har en genomtänkt ideologi. På så sätt kan du vara säker på att du får en hemstädning med alla delar utförda på ett ansvarsfullt sätt.

Ett annat sätt som kan indikera huruvida ett städföretag jobbar med miljöbiten eller inte är att titta på Svanenmärkning. Det är en certifiering framtagen på uppdrag av regeringen som ser till att produkter håller det miljömässiga måttet. Även företag kan bli Svanenmärkta. Det betyder att de klarar av att leva upp till de högt ställda kriterierna som finns för arbete med miljö. Det är ytterligare en indikation på att städfirman tänker långsiktigt och jobbar med det allmänna miljöansvaret (http://www.sydsvenskan.se/2016-09-06/miljarder-till-miljo-och-klimat).