Inred ditt hem mer eko och hållbart

 

Ekologiskt och miljövänligt är inte bara en fråga om en trend. Det är en fråga om överlevnad. Utarmningen av resurserna på jorden har den senare tiden ökat istället för att minska. Det är vi som konsumenter och i slutändan du som bär ansvaret för att vi skall kunna uppnå ett hållbart samhälle och du kan börja med att titta på detta som kan hittas på nätet.

Hållbarhet och eko-tänk är inte något nytt

För 100-150 år sedan var i princip all inredning i husen (liksom husen i sig) tillverkade av naturmaterial i mer eller mindre bearbetad form och det mesta av byggmaterialet och inredningen från den tiden kan faktiskt återanvändas idag. Förr i tiden var produktionen mer inriktad på funktionalitet än som idag inriktat på försäljning och förbrukning.

Konsumtion, återbruk och förbrukning

Som konsument köper du en vara som tillverkats av någon och använder en vara tills den är förbrukad och till slut blir avfall. Det är den tanken vi behöver få bort i samhället, att vi köper och förbrukar mat är normalt, men kläder, möbler och föremål skall kunna återbrukas. Det finns ingen rim och reson i att köpa föremål som är tillverkade i syfte att bytas ut efter ett år.