Vegankost

En vegan är en person som undviker alla sorters produkter som har animaliskt innehåll; det gäller såväl mat som kläder; exempelvis skor.

I de flesta fall när vi tänker på ordet ”vegan” så kopplar vi det till maten. Många tillämpar den veganska principen för sin kost utan att för den skull vara veganer; definitionsmässigt.

Vad är då vegankost? Som namnet visar är det födoämnen som inte har sitt ursprung i djur. En vegansk kost utesluter därför alla typer av animaliska ämnen; exempelvis är mjölk och ägg uteslutna likaväl som kött och fisk. Att utesluta många födoämnen innebär också att man måste få i sig dess näring på andra sätt. Kosttillskott kan vara bra att äta som vegan, för att säkerställa att man får i sig det man behöver.

Vegankost

Ett annat ord man ofta hör är ”vegetarian”. Med det åsyftas vanligen en person som är lakto-ovo-vegetarian; det vill säga vederbörande utesluter kött i sin kost men har ändå kvar någon annan animalisk föda som ägg eller mjölk.

Det finns två huvudanledningar till att man väljer vegankost. Den ena är att man värnar om djur och natur och den andra är hälsoaspekten. Självfallet är det för många en kombination av dessa faktorer som ligger bakom valet att hålla sig till vegankost.

Det finns åtskilliga forskningsrapporter som bekräftar fördelarna med vegetarisk kost. Framförallt visar studier positiva resultat av en vegetarisk kosthållning som ett led i förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar. Även diabetes 2 samt vissa cancerformer tycks minska genom att man äter mer vegetariskt.

Även miljöskäl talar för vegetariskt. Det anses till exempel att en stor del av växthusgaserna kommer från den omfattande djurhållningen.

Det är numera ganska lätt att hitta bra vegankost i de flesta svenska livsmedelsaffärer. Som exempel på detta kan anföras mjöl och matlagningsgrädde producerad på soya och, som ersättning för kött och fisk, tofu, tzai och sitan. Den globaliserade matvarumarknaden medför också att det finns en stor möjlighet att variera vegankosten. Även på restaurang serverar man numera ofta rent vegetariska alternativ.