Viktigt med rent vatten för dig och ditt barn

Vårat i särklass viktigaste livsmedel, nämligen det dricksvatten vi direkt tappar upp ur kranarna därhemma och kvalitén på vattnet i sig, är något de flesta av oss tar för givet i vardagen. Kranvattnet i Sverige håller en väldigt hög nivå globalt sett, men det finns ingen hundraprocentig garanti för att just ditt vatten håller måttet.

Dricksvattenkran

I det allra flesta fall där man själv inte gjort något åt sitt dricksvatten, trots att en åtgärd för bättre vatten hade varit att föredra. Är det oftast ovetskap över det faktum att allt vatten i Sverige inte håller exakt samma nivå och att det på vissa håll ligger under måttet för vad de flesta skulle acceptera som godtagbart.

Fenomenet är inte på något vis underligt. Våran generation är uppvuxen med en aldrig sinande källa till vatten och ända sen du varit liten har du förmodligen bara öppnat på kranen och druckit när lusten fallit på. Man litar helt enkelt blint på att hela kretsloppet sköts av staten och att alla delar i ledet håller toppstandard, men det finns så otroligt många faktorer som kan påverka vattnet negativt, som gör det oerhört svårt att se över alla aspekter.

Mot förändring

När du nu blivit införstådd med problematiken kring vårat dricksvatten, är det lätt att ett frö till förändring börjar gro. Är du dessutom förälder är det lätt att naturliga impulser som vill ditt barns bästa bubblar upp till ytan.

Om du misstänker problem med dricksvattnet hemma hos er, är ett bra första steg i processen mot förbättring att skicka efter en vattenanalys. När du väl får tillbaka resultatet av analysen och så att säga – får allting svart på vitt, är det enklare att ta tag i eventuella problem.

Anlita hjälp

I detta fall råder vi er att rådfråga och ta hjälp med lösningen av Renton Vattenrening AB. Ett företag som både utför analys och helhetslösningar för vattnet i till ditt hushåll. En lösning kan till exempel vara att införskaffa ett vattenfilter som renar ditt dricksvatten ytterligare.