Ekologiska kläder

Väljer man varor såsom ekologiska mat- och skönhetsprodukter är det inte ovanligt att att man vill även utvidgar sitt ställningstagande till fler områden. Nästa steg som man ofta väljer är att klä sig ekologiskt.

6250279-clothing

Nästa gång du är ute och shoppar kläder är det dags att förstå vilka alternativ du har när det gäller ekologiska aspekter. Lägg dina pengar på det som överensstämmer med den livsstil som du har valt – handlar det om miljö så bör du gå hela vägen ut!

Det finns en del varumärken som säger sig erbjuda ekologiska kläder, bland några kan Lindex nämnas. Det finns dock ingen myndighet som bestämmer vad som krävs för att kläder ska få kallas för ekologiska. Föga information finns tillgängligt på svenska gällande olika sorters ekologiska standarder. Med andra ord kan vem som helst idag påstå att deras kläder är ekologiska och det är i princip omöjligt att i vissa fall bevisa att de inte är det.

På engelska skiljer man mellan två begrepp: Sustainable clothing som bäst kan översättas som hållbara kläder samt Organic clothing, det vill säga organiska kläder. Hållbara kläder innebär att man försöker reducera miljöpåverkan samt global ekonomisk orättvisa. I praktiken innebär det dock att kläder gjorda av genmodifierad bomull och soja klassas som hållbara. De ses som kravmärkta då den muterade genen gör att bomull inte kräver behandling med kemiska bekämpningsmedel. Dessutom klassas återvinningsbara plastkläder som hållbara.

Det är upp till var och en att bestämma om dessa kläder verkligen är ekologiska. Textilhögskolan har dock gått ut med en artikel där man argumenterar för att framtidens kläder kommer att vara återvinningsbara.

Begreppet organic clothing handlar om att kläderna både är fria från kemikalier och GMO-plantor. Det är dyrt att producera sådana kläder. Frestelsen att tjäna pengar på att lura kunder i att tro om att kläderna är organiska är därav stor. En del kritik har riktats mot organiska kläder från olika håll eftersom industrin i många avseenden kan vara vilseledande i sin marknadsföring.

Var noga med att kolla upp all information om tillverkaren innan du väljer betala ett saftigt överpris för ditt påstådda ekologiska klädesplagg.