Ekologiska biodlingar

Om du har en biodling eller funderar på att skaffa en bör du på allvar fundera på att ha en ekologisk sådan. Oavsett om du gör det av miljöskäl eller för att få ett övertag över dina konkurrenter är det ett bra val.

I Sverige blir ekologiska matvaror allt populärare, samtidigt som det finns en ökad uppskattning för honung och bipollen som kan fungera som ett kosttillskott. Det gör en ekologisk biodling till en god investering.

Kriterier att uppfylla

Det finns flera kriterier du behöver uppfylla för att få kalla din biodling för ekologisk. Det är viktigt att du använder dig av ekologiskt bivax i kupan. Det är också viktigt att du väljer en stark biras som klarar av de lokala klimatförhållandena. Lokala bityper är bäst – i Sverige är till exempel det nordiska biet ett bra val. Du får använda dig av insemination i bikupan även om det är bättre om de klarar av att fortplanta sig naturligt. Hur själva kupan är uppbyggd finns det också ett regelverk för. Generellt ska den vara av naturligt material.

Bikupan ska vara placerad så att pollen och nektar främst kommer från naturliga källor. Något som kan vara en utmaning är besprutningen av omgivande odlingar. Om möjligt bör biodlingen placeras nära ekologiskt odlade grödor eller i ett område med vild skog eller vilda växter. Du kan läsa mer detaljerad information på Jordbruksverkets hemsida.